สเฟียร์ Michael Crichton

ISBN:

Published:

Paperback

659 pages


Description

สเฟียร์  by  Michael Crichton

สเฟียร์ by Michael Crichton
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 659 pages | ISBN: | 8.56 Mb

นำคุณลงสูใตกนมหาสมุทรสุดลึก ทีนันมียานอวกาศลำมหึมาอายุสามรอยปีจมอยูบรรดาผูเชียวชาญในสาขาวิชาทีเกียวของถูกเรียกตัวไปรวมโครงการลับสุดยอด ทุกคนใจเตนระลึกกับการจะไดสัมผัสกับมนุษยตางดาวทีเชือกันวาอยูในยานอวกาศลำนันสิงทีรอคอยพวกเขาอยูในยานอวกาศกลับเปนMoreนำคุณลงสู่ใต้ก้นมหาสมุทรสุดลึก ที่นั่นมียานอวกาศลำมหึมาอายุสามร้อยปีจมอยู่บรรดาผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องถูกเรียกตัวไปร่วมโครงการลับสุดยอด ทุกคนใจเต้นระลึกกับการจะได้สัมผัสกับมนุษย์ต่างดาวที่เชื่อกันว่าอยู่ในยานอวกาศลำนั้นสิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่ในยานอวกาศกลับเป็น ลูกกลม หรือสเฟียร์ ลูกหนึ่งขนาดใหญ่พอให้มนุษย์มุดเข้าข้างในได้ มันคือยานพาหนะของพระเจ้าหรืออาจจะเป็นพระเจ้ามาเองหรือที่น่ากลัวกว่านั้น มันคือกิเลสไม่มีใครรู้นอกจากจะผ่านเข้าไปในมันเมื่อกลับออกมาทุกอย่างจะไม่มีวันเหมือนเดิมEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สเฟียร์":


hk-laws.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us